Právo 12.7.2000   Magazín Praha 1 - 05/2022

 Landauer Zeitung 23.12.1996 Lidové noviny 7.5.1998 Frankfurter Algemeinzeitung - březen 1997 Hudební rozhledy č.12/1999 Listy Prahy 10 - 29.9.1999 Haló noviny - 8.9.1999 Karlovarské noviny - 17.10.1999 Kronen zeitung - červen 1991 Berliner Zeitung - 17.12.1988 Hudební rozhledy 5/87 - 1987 Hudební rozhledy 2/86 - 1986 PROgram č.14 - duben 1993 Haló noviny - 26.5.2005 Ústecký deník - 8.6.2004 Práce č.47 - 25.11.1989 Mladý svět č.23 - květen 1989 Záběr roč.23 - 8.2.1990 Zahraniční časopis Polygon 10/2016